FOSCA Board Meeting Minutes

2018 FOSCA Board Meeting Minutes 

01.15.2018   2.12.2018   03.12.2018

DRAFT – 03.21.2018 FOSCA Annual Meeting Minutes

04.09.2018   05.14.2018 06.11.2018

07.09.2018   No August Meeting   09.10.2018

10.08.2018   10.11.2018 Joint FOSCA FOSHA Board Meeting   11.12.2018

12.10.2018

2017 FOSCA Board Meeting Minutes

01.09.2017   01.16.2017 02.08.2017 FOSCA Annual Meeting Minutes

02.09.2017   02.13.2017   03.13.2017

04.10.2017   05.08.2017   06.19.2017

07.10.2017   No August Meeting

09.18.2017   10.09.2017   11.13.2017   12.11.2017

2016 FOSCA Board Meeting Minutes

1.11.2016 2.10.2016 – FOSCA Annual Meeting Minutes

2.11.2016    3.14.2016    3.17.2016

4.11.2016    5.9.2016  05.27.2016

6.13.2016    7.11.2016   No August Meeting

9.12.2016    9.21.2016 Special FOSCA FOSHA Joint BOARD Meeting

10.10.2016   11.14.2016   12.12.2016

2015 FOSCA Board Meeting Minutes

1.12.2015     1.27.2015     2.12.2015 – Annual Meeting

3.9.2015    4.13.2015     5.11.2015

6.8.2015     7.7.2015     9.14.2015

10.12.2015     10.22.2015     11.9.2015

12.14.2015

2014 FOSCA Board Meeting Minutes

1.13.2014     2.12.2014 – Annual Meeting

2.13.2014    3.10.2014     3.28.2014

4.14.2014    5.12.2014     6.9.2014    

7.14.2014    8.20.2014     9.9.2014

10.13.2014     10.22.2014    11.10.2014

12.8.2014

2013 FOSCA Board Meeting Minutes

1.14.2013     2.13.2013 Annual Meeting Minutes

2.14.2013    3.11.2013     4.8.2013

5.13.2013     6.10.2013     7.15.2013

7.24.2013     8.13.2013     8.23.2013

8.29.2013     9.29.2013    10.23.2013

11.11.2013     12.9.2013